Warunki Usługi

*Przeglądając naszą stronę, zgadzasz się z naszymi warunkami.

Przegląd

Ta strona internetowa stanowi dokument prawny, który służy jako nasze Warunki świadczenia usług i reguluje warunki prawne naszej witryny internetowej, www.cutoutimage.com, portal.cutoutimage.com, subdomen oraz wszelkich powiązanych aplikacji internetowych i mobilnych ( łącznie określane jako nasza „Witryna”), których właścicielem i operatorem jest Wytnij obraz.

Terminy pisane wielką literą, o ile nie określono inaczej, mają znaczenie określone w sekcji Definicje poniżej. Niniejsze Warunki świadczenia usług wraz z naszymi Polityka prywatności, oraz inne wytyczne opublikowane w naszej Witrynie łącznie "Warunki prawne," stanowią całość i jedyną umowę między Tobą a Cut Out Image i zastępują wszystkie inne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do naszej Witryny i przedmiotu w niej zawartego. Możemy zmienić nasze Warunki prawne w dowolnym momencie bez specjalnego powiadomienia. Najnowsze kopie naszych Warunków prawnych zostaną opublikowane w naszej Witrynie, a przed skorzystaniem z naszej Witryny należy zapoznać się ze wszystkimi Warunkami prawnymi. Po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w naszych Warunkach prawnych, zgadzasz się na związanie ich takimi zmianami. Dlatego ważne jest, abyś okresowo przeglądał nasze Warunki prawne, aby upewnić się, że nadal je akceptujesz.

Korzystając z naszej Witryny, zgadzasz się w pełni przestrzegać naszych Warunków prawnych i przestrzegać ich. Przejrzyj je dokładnie. Jeśli nie akceptujesz naszych Warunków prawnych, nie wchodź na naszą stronę i nie korzystaj z niej. Jeśli już uzyskałeś dostęp do naszej Witryny i nie akceptujesz naszych Warunków prawnych, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny.

Ostatnia aktualizacja naszych Warunków korzystania z usługi została opublikowana 22 sierpnia 2016 r. Wytnij obraz zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany polityki.

Definicje

Terminy „nas” lub „my” lub „nasz” lub „COI” odnoszą się do wyciętego obrazu, właściciela Witryny.
„Odwiedzający” to osoba, która jedynie przegląda naszą Witrynę, ale nie zarejestrowała się jako Członek.
„Członek/Klient” to osoba, która zarejestrowała się u nas w celu korzystania z naszej Usługi.
Nasza „Usługa” reprezentuje wspólną funkcjonalność i funkcje oferowane za pośrednictwem naszej Witryny naszym Członkom.
„Użytkownik” to zbiorczy identyfikator, który odnosi się do Odwiedzającego lub Członka/Klienta.
Cały tekst, informacje, grafika, dźwięk, wideo i dane oferowane za pośrednictwem naszej Witryny są zbiorczo określane jako nasza „Treść”.

1. Konta użytkowników, hasła i bezpieczeństwo

1.1 Jeśli którakolwiek z Usług, z których korzystasz lub funkcje oferowane w witrynie lub za jej pośrednictwem wymagają konta, przed skorzystaniem z Usługi lub funkcji musisz otworzyć konto, przeprowadzając wymagany proces rejestracji. Obejmuje to dostarczenie wyciętego obrazu z aktualnymi, kompletnymi i dokładnymi informacjami, w tym między innymi adresem e-mail.

1.2 Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane w ramach Twojego konta. Ponosisz odpowiedzialność za straty poniesione przez siebie lub osobę trzecią na swoim koncie Cut Out Image.

1.3 Cut Out Image zastrzega sobie prawo do anulowania, zablokowania lub usunięcia Twojego konta w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, jeśli na Twoim koncie pojawią się podejrzane działania lub rozbieżności i z jakiegokolwiek powodu bez powiadomienia.

2. Bezpłatna wersja próbna

2.1 Przesyłając „Bezpłatną wersję próbną”, zgadzasz się na niniejsze Warunki korzystania z usługi, Polityka prywatnościi wyrazić zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail i/lub połączeń telefonicznych.

2.2 Cut Out Image zapewnia bezpłatną wersję próbną dla maksymalnie trzech obrazów w zależności od okoliczności, aby dać firmie jasny obraz naszych możliwości, wiedzy i poziomu usług. Kwalifikowalność musi zostać udowodniona poprzez odniesienie do strony internetowej firmy i wiadomości z oficjalnego adresu e-mail. Cut Out Image zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy wykonania jakichkolwiek prac testowych z dowolnego powodu.

3. Warunki dotyczące obrazów i przesyłania

3.1 Klient powinien przesłać obraz, który spełnia specyfikację, jeśli jest dostarczony, oraz format pliku wytycznych dotyczących wycinania obrazów, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik.

3.2 Złożenie zamówienia z ponad 200 obrazami, które nie mają prostej złożoności zdefiniowanej przez nas, będzie wymagało naszego przeglądu i zatwierdzenia, zanim trafi do kolejki postępów. Praca nad złożonymi obrazami może zająć trochę więcej czasu i radzimy skonsultować się z naszym Wsparcie zespołu zanim go położysz.

3.3 COI sprawdza zgłoszenia pod kątem nieodpowiednich materiałów i zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia dowolnego zdjęcia z dowolnego powodu (lub bez powodu).

3.4 Oświadczasz i gwarantujesz, że masz pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej Umowy, a akceptacja obrazu przez Wycięty Obraz do edycji nie powinna być traktowana jako określenie Twoich praw do korzystania z obrazu. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przesłany obraz.

3.5 Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, niniejszym udzielasz Cut Out Image niewyłącznego, ogólnoświatowego, zbywalnego, wolnego od opłat licencyjnych, sublicencjonowania (poprzez wiele poziomów sublicencji, w tym między innymi podwykonawców COI), wieczystego, nieodwołalnego licencja w ramach wszystkich praw własności intelektualnej na całym świecie (w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa moralne, prawa do wizerunku i prywatności) na modyfikowanie, powielanie, edytowanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie (na wielu poziomach), publicznie wykonywać i wyświetlać oraz w inny sposób wykorzystywać obraz w sposób możliwie skromny dla COI i jego podwykonawców w celu świadczenia usług na obrazie, o który prosiłeś w ramach niniejszej Umowy.

3.6 Cut Out Image zastrzega sobie prawo do wykorzystania dowolnych darmowych obrazów próbnych do własnych celów z zastrzeżeniem wykorzystania promocyjnego i jako próbki, tj. publikowania na stronie jako próbki bez zgody właściciela. Również klienci mogą zostać poproszeni o wyrażenie zgody na wykorzystanie zwykłych zdjęć na naszej stronie internetowej jako przykładowej pracy. Jednak o ile nie wyrazisz na to zgody i nie wyrazisz na to zgody, nie wykorzystamy żadnego z Twoich obrazów, jest to całkowicie Twoim życzeniem.

3.7 Zapytanie ofertowe: Jeśli poprosisz o wycenę, obliczona cena zostanie podana po przejrzeniu zdjęć i wymaganych usług; podana cena będzie ważna przez 7 dni. Musi zostać zaakceptowana wycena w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne przesłanie zapytania o wycenę.

3.8 Warunki dotyczące praw autorskich: Wycięty obraz jest chroniony na mocy Ustawy o prawie autorskim, projektach i patentach z 1988 r. oraz Ustawie o ochronie danych z 1998 r. Wszystkie treści COI, obrazy i treści Klientów, obrazy są chronione na mocy tych ustaw i wszystkich innych warunków wymienionych we wszystkich Polityka prywatności Sekcje.

4. Warunki dostawy

4.1 Edytowane obrazy będą dostępne tylko dla odpowiednich klientów za pośrednictwem zabezpieczonego adresu internetowego w obszarze portalu klienta. Klienci mogą pobrać swój obraz z naszej strony internetowej.

4.2 Obrazy zostaną dostarczone i gotowe do pobrania w wybranym przez Ciebie czasie podczas składania zamówienia.

4.3 Jeśli nie uda nam się dostarczyć w wybranym przez Ciebie czasie, odpowiedni klient zostanie o tym powiadomiony, a problem może zostać rozwiązany poprzez wzajemne porozumienie z odpowiednim klientem.

4.4 Edytowany obraz będzie dostępny przez serwer Cut Out Image przez następne 30 dni, a następnie system automatycznie usunie obrazy.

4.5 Po pobraniu obrazu z naszego serwera, jeśli chcesz zgłosić reklamację lub korektę, poinformujesz nas o tym w ciągu 24 godzin od momentu pobrania i będziesz gotowy pomóc nam naprawić każdy popełniony przez nas błąd, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem , w tym między innymi ponownej pracy nad takimi kwestiami. Cut Out Image dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i jakość pracy, aby upewnić się, że jesteś zadowolony.

5. Warunki płatności

5.1 Płatność z góry i natychmiastowa: Cut Out Image będzie wymagał zapłaty za pracę z góry. Zostaniesz przeniesiony do preferowanej bramki płatności po dokonaniu wyboru w momencie składania zamówienia.

5.2 Miesięczna konfiguracja konta: Konto miesięczne można skonfigurować dla klientów korporacyjnych, z zastrzeżeniem zadowalających kontroli referencji i według wyłącznego uznania Cut Out Image. W momencie składania zamówienia klienci mogą wybrać opcję „Zapłać później”, a mimo to pobrać obraz(y) i korzystać z naszych usług. W takim przypadku klienci będą musieli wpłacić zaległe konto w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia, aby móc dalej korzystać z naszej usługi.

  •  

6. Metody Płatności

6.1 Akceptujemy płatności przez PayPal, Payza, Payoneer, 2CheckOut, Skrill, Portfel Google i wszystkie główne karty kredytowe obsługiwane przez PayPal i 2CheckOut.

6.2 Przelew bankowy będzie elastyczną opcją dla klientów regularnych i miesięcznych, jeśli miesięczne całkowite wydatki przekroczą 500.00 USD.

6.3 Cut Out Image zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania, modyfikowania, edytowania lub zmiany dowolnej z wyżej wymienionych metod oraz ich numeru identyfikacyjnego bramy lub usługi, a nawet zmiany banku w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

6.4 Zaleca się dokonanie płatności za pośrednictwem naszego Portal serwisowy SCI (SCI – interfejs koszyka zakupów) korzystając z preferowanej i wybranej metody płatności, aby uniknąć wysyłania płatności na lub na niewłaściwe konto.

6.5 Wysyłanie płatności bezpośrednio na nasze konta lub na nasze konta będzie wymagało od Ciebie sprawdzenia aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji z nami za każdym razem, gdy wysyłasz środki do lub dalej, tj. nasz identyfikator e-mail PayPal może ulec zmianie lub możemy przejść do nowego banku, który będą miały inne informacje.

 

7. Zasady zwrotu kosztów

Dążymy do zapewnienia jak najlepszej jakości i obsługi oraz dbamy o satysfakcję klienta. Jeśli nie będziesz w 100% zadowolony z jakości naszych prac, w ciągu 60 dni od daty zamówienia zwrócimy Ci w całości koszt Twojego zamówienia.

8. Zgodność z prawem

Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych praw, statutów, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z naszej Witryny. Wytnij obraz zastrzega sobie prawo do zbadania skarg lub zgłoszonych naruszeń naszych Warunków prawnych i do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za stosowne, w tym między innymi do anulowania konta członkowskiego, zgłaszania wszelkich podejrzeń bezprawnych działań funkcjonariuszom organów ścigania, organom regulacyjnym lub innym stronom trzecim oraz ujawniania wszelkie informacje niezbędne lub odpowiednie dla takich osób lub podmiotów dotyczące Twojego profilu, adresów e-mail, historii użytkowania, opublikowanych materiałów, adresów IP i informacji o ruchu, zgodnie z naszymi Polityka prywatności.

9. Własność intelektualna

Nasza Witryna może zawierać nasze znaki usługowe lub znaki towarowe, a także znaki naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych firm, w postaci słów, grafik i logo. Korzystanie z naszej Witryny nie stanowi żadnego prawa ani licencji na korzystanie z takich znaków usługowych / znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela znaku usługowego / znaku towarowego. Nasza strona internetowa jest również chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi. Kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez Ciebie jakiejkolwiek części naszej Witryny jest surowo zabronione. Korzystanie przez Ciebie z naszej Witryny nie daje Ci żadnych praw własności do naszej Witryny.

10. Zmiany i błędy

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Cut Out Image mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Cut Out Image nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Cut Out Image może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Cut Out Image nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

11. Zrzeczenie się

Materiały na stronie internetowej Cut Out Image są dostarczane „tak jak są”. Cut Out Image nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Cut Out Image nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą witryną.

Witryna służy jako miejsce, w którym Osoby fizyczne mogą kupować różne usługi lub produkty. Ani wycięty obraz, ani Witryna nie mają kontroli nad jakością lub przydatnością do określonej funkcji produktu. Cut Out Image również nie ma kontroli nad dokładnością, rzetelnością, kompletnością ani aktualnością danych przesłanych przez Użytkownika i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakichkolwiek informacji w Witrynie.

12. Linki do innych witryn internetowych

Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Umieszczając łącza do tych witryn internetowych, nie tworzymy ani nie jesteśmy powiązani z takimi witrynami osób trzecich ani nie sponsorujemy takich witryn internetowych. Umieszczenie linków w naszej Witrynie nie stanowi żadnego poparcia, gwarancji, rękojmi ani rekomendacji takich witryn stron trzecich. Wytnij obraz nie ma kontroli nad dokumentami prawnymi i praktykami ochrony prywatności stron internetowych osób trzecich; w związku z tym uzyskujesz dostęp do takich stron internetowych osób trzecich na własne ryzyko.

13. Warunki korzystania z witryny modyfikacji użytkowania

Cut Out Image może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

14. Prawo

Wszelkie roszczenia dotyczące witryny internetowej Cut Out Image podlegają prawu Bangladeszu bez względu na przepisy kolizyjne, a Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów.

15. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Cut Out Image, jego podmioty stowarzyszone i ich odpowiednich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym między innymi przystępnymi cenowo usługami prawnymi, księgowymi i innymi zarzutów, potwierdzających lub wynikających z

(i) wszelkie Treści większości materiałów, które oferujesz na Stronie,

(ii) korzystanie z jakichkolwiek Treści lub

(iii) Twoje naruszenie warunków niniejszych Warunków. Cut Out Image niezwłocznie powiadomi Cię o każdym takim roszczeniu, meczu lub sprawie.

16. Ogólne warunki

Nasze Warunki prawne będą traktowane tak, jakby zostały wykonane i wykonywane w Bangladeszu i będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Bangladeszu, bez względu na kolizję zasad prawa. Ponadto zgadzasz się poddać osobistej jurysdykcji i miejscu takich sądów. Wszelkie powództwa w związku z naszą Witryną muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania powództwa lub zostać na zawsze uchylone i przedawnione. Jeśli jakakolwiek część naszych Warunków prawnych zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. W zakresie, w jakim jakakolwiek Treść w naszej Witrynie jest sprzeczna lub niespójna z naszymi Warunkami prawnymi, nasze Warunki prawne mają pierwszeństwo. Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek postanowienia naszych Warunków prawnych nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego postanowienia ani prawa do egzekwowania takiego postanowienia. Prawa Wytnij obraz zgodnie z naszymi Warunkami prawnymi pozostają w mocy po wygaśnięciu naszych Warunków prawnych.