Prywatności Polityka

*Przeglądając naszą stronę zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do danych osobowych naszych klientów. Przeczytaj, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności, a jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Wytnij obraz zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany polityki.

Nasza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana i opublikowana 22 sierpnia 2016 r. Reguluje ona warunki prywatności naszej Witryny, znajdującej się pod adresem www.wycinanka.com. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w naszej Polityce prywatności, mają znaczenie określone w naszych Regulaminem.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, komunikujemy i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe. Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie w celu udostępniania i ulepszania Witryny. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, dostępnym pod adresem www.wycinanka.com. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, będziemy identyfikować cele, dla których informacje są gromadzone.
Będziemy zbierać i wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie w celu zrealizowania tych celów określonych przez nas i dla innych kompatybilnych celów, chyba że uzyskanie zgody danej osoby lub wymagane przez prawo.
Będziemy zachować dane osobowe jedynie tak długo, jak to konieczne dla realizacji tych celów.
Będziemy gromadzić dane osobowe w sposób zgodny z prawem i uczciwy oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby. Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, w jakich mają być wykorzystywane, oraz w zakresie niezbędnym do tych celów powinny być dokładne, kompletne i aktualne.
Będziemy chronić dane osobowe za pomocą racjonalnych środków bezpieczeństwa przed utratą lub kradzieżą, jak również nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowanie, użytkowanie lub modyfikacji.
Dołożymy łatwo dostępne dla klientów informacji na temat naszych zasad i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Twoja prywatność

Wytnij obraz przestrzega wszystkich wymogów prawnych w celu ochrony Twojej prywatności. Nasza Polityka prywatności to oświadczenie prawne, które wyjaśnia, w jaki sposób możemy zbierać informacje od Ciebie, w jaki sposób możemy udostępniać Twoje dane i jak możesz ograniczyć nasze udostępnianie Twoich informacji. Wykorzystujemy dane osobowe, które oferujesz, w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli podasz Dane Osobowe z konkretnego powodu, możemy wykorzystać Dane Osobowe w związku z powodem, dla którego zostały one przekazane. Na przykład informacje rejestracyjne wysyłane podczas tworzenia konta mogą być używane do pomocy w sugerowaniu produktów na podstawie przeszłych zakupów. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby oferować dostęp do usług w Witrynie i monitorować korzystanie z takich usług. Cut Out Image może również wykorzystywać Twoje Dane Osobowe i różne inne dane osobowe, których nie można zidentyfikować, zebrane za pośrednictwem Witryny, aby pomóc nam ulepszyć materiał i funkcjonalność Witryny, znacznie lepiej zrozumieć naszych użytkowników i ulepszyć nasze usługi. Zobaczysz terminy w naszej Polityce prywatności, które są pisane wielką literą. Terminy te mają znaczenie opisane w sekcji Definicje poniżej.

Definicje

„Dane nieosobowe” to informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i które zbieramy automatycznie, gdy wchodzisz na naszą Witrynę za pomocą przeglądarki internetowej. Może również zawierać publicznie dostępne informacje, które są udostępniane między Tobą a innymi osobami.

"Dane osobowe" to niepubliczne informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika i zostały uzyskane w celu udostępnienia go w naszej Witrynie. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i inne powiązane informacje, które nam przekazujesz lub które uzyskujemy o Tobie.

Zbierane informacje

Ogólnie rzecz biorąc, kontrolujesz ilość i rodzaj informacji, które nam przekazujesz podczas korzystania z naszej Witryny.

Jako Odwiedzający możesz przeglądać naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o naszej Witrynie. Jako Odwiedzający nie musisz podawać nam żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację.

Zebrane informacje o komputerze
Kiedy korzystasz z naszej Witryny, automatycznie zbieramy pewne informacje o komputerze poprzez interakcję Twojego telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej z naszą Witryną. Takie informacje są zwykle uważane za dane nieosobowe. Zbieramy również:
Pliki Cookies
Nasza Witryna internetowa wykorzystuje pliki „Cookies”, aby zidentyfikować obszary naszej Witryny, które odwiedziłeś. Cookie to niewielki fragment danych przechowywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez Twoją przeglądarkę internetową. Używamy plików cookie do personalizacji treści, które widzisz w naszej Witrynie. Większość przeglądarek internetowych można ustawić tak, aby wyłączyć obsługę plików cookie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, możesz nie mieć prawidłowego dostępu do funkcji naszej Witryny lub w ogóle. Nigdy nie umieszczamy w plikach cookie informacji umożliwiających identyfikację osoby.
automatyczne informacji
Automatycznie otrzymujemy informacje z Twojej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Informacje te obejmują nazwę strony internetowej, z której wszedłeś na naszą Stronę, jeśli w ogóle, a także nazwę strony internetowej, do której kierujesz się opuszczając naszą stronę. Informacje te obejmują również adres IP komputera/serwera proxy, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Internetu, nazwę dostawcy witryny internetowej, typ przeglądarki internetowej, typ urządzenia mobilnego i system operacyjny komputera. Wszystkie te informacje wykorzystujemy do analizowania trendów wśród naszych Użytkowników w celu ulepszania naszej Witryny.
Google Analytics
Narzędzie do raportowania ruchu w witrynie - śledzenie źródeł ruchu, identyfikacja unikalnych użytkowników i aktywności. Google przechowuje informacje zebrane przez plik cookie na serwerach w United States. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Prywatność Google Analytics.
Analiza i opinie Hotjar
Narzędzie do raportowania ruchu w witrynie i rejestrowania zachowań - śledząc źródła ruchu, zbieramy dane za pomocą narzędzi eye tracking, pokazuje, gdzie klikają użytkownicy, w tym narzędzia takie jak Heatmap, Scroll Map, Overlay, User Mouse Movement Recording Tool. Prywatność Hotjara.
CrazyEgg
CrazyEgg zbiera duży procent danych, które zebralibyśmy za pomocą klasycznych narzędzi do śledzenia wzroku, pokazuje, gdzie użytkownicy klikają, w tym narzędzia takie jak Heatmap, Scroll Map, Overlay i Confetti. Prywatność CrazyEgg.
Zaloguj danych
Podobnie jak wielu operatorów witryn, zbieramy informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Witrynę („Dane dziennika”). Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP twojego komputera ("IP"), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Witryny, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne Statystyka.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Używamy informacji, które otrzymujemy od Ciebie w następujący sposób:

Dostosowywanie naszej strony internetowej
Możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przekazujesz, wraz z wszelkimi informacjami komputerowymi, które otrzymujemy, w celu dostosowania naszej Witryny i wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail / połączeń telefonicznych, aby poinformować Cię o aktualizacji usług.
Udostępnianie informacji podmiotom stowarzyszonym i innym stronom trzecim
Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy informacji umożliwiających identyfikację użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, które świadczą nam usługi w odniesieniu do naszej Witryny (tj. procesorom płatności, firmom hostingowym Witryny itp.); takie podmioty stowarzyszone otrzymają tylko informacje niezbędne do świadczenia odpowiednich usług i będą związani umowami o zachowaniu poufności ograniczającymi wykorzystanie takich informacji.
Agregacja danych
Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia i wykorzystywania wszelkich Danych nieosobowych zebranych podczas korzystania z naszej Witryny i agregowania takich danych do celów wewnętrznych analiz, które ulepszają naszą Witrynę i Usługi, a także do użytku lub odsprzedaży innym. W żadnym momencie takie agregacje danych nie zawierają Twoich danych osobowych.
Wymagane prawnie udostępnianie informacji
Możemy być prawnie zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli takie ujawnienie jest (a) wymagane na mocy wezwania sądowego, prawa lub innego procesu prawnego; (b) niezbędne do pomocy funkcjonariuszom organów ścigania lub rządowym organom ścigania; (c) niezbędne do zbadania naruszeń lub w inny sposób egzekwowania naszych Warunków prawnych; (d) niezbędne do ochrony nas przed działaniami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, w tym Ciebie i/lub innych Członków; i/lub (e) niezbędne do ochrony praw, własności osobistej/nieruchomości lub osobistego bezpieczeństwa Cut Out Image, naszych Użytkowników, pracowników i podmiotów stowarzyszonych.

Opt-Out

Dajemy Ci możliwość „zrezygnowania” z wykorzystywania Twoich danych osobowych do określonych funkcji, gdy poprosimy Cię o te dane. Rejestrując się w Witrynie, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych dodatkowych materiałów ani powiadomień, możesz wskazać swoje preferencje w naszym formularzu rejestracyjnym.

Linki do innych stron

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. Te witryny internetowe mogą mieć własne zasady dotyczące prywatności. Nie mamy kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za powiązane strony internetowe i udostępniamy te linki wyłącznie dla wygody i informowania naszych gości. Uzyskujesz dostęp do takich połączonych witryn internetowych na własne ryzyko. Te strony internetowe nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tych poszczególnych witryn internetowych, jeśli takie istnieją, aby zobaczyć, w jaki sposób operatorzy tych witryn internetowych stron trzecich będą wykorzystywać Twoje dane osobowe. Ponadto te witryny internetowe mogą zawierać łącze do witryn internetowych naszych podmiotów stowarzyszonych. Strony internetowe naszych podmiotów stowarzyszonych nie podlegają niniejszej Polityce prywatności i powinieneś sprawdzić ich indywidualne polityki prywatności, aby zobaczyć, w jaki sposób operatorzy takich witryn wykorzystają Twoje dane osobowe.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przesyłania przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa. Stosujemy praktyczne środki ochrony, aby zabezpieczyć się przed utratą, nadużyciem i modyfikacją poszczególnych Danych pozostających pod naszą kontrolą. Dane Osobowe są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych i zawsze wysyłane za pomocą szyfrowanej metody SSL, gdy jest to obsługiwane przez Twoją przeglądarkę internetową. Żadna transmisja internetowa lub e-mail nie jest nigdy całkowicie chroniona ani bez pomyłek. Na przykład wiadomości e-mail wysyłane do lub z Witryny mogą nie być chronione. Musisz z wyjątkową starannością decydować, jakie informacje przesyłasz do nas za pośrednictwem poczty e-mail.

Aktualizacje Polityka prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Powinieneś często przeglądać niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tej polityce, możemy powiadomić Cię na naszej stronie internetowej, w poście na blogu, e-mailem lub w dowolny określony przez nas sposób. Wybrana przez nas metoda jest według naszego wyłącznego uznania. Zmienimy również datę „Ostatniej aktualizacji” na początku niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany, które wprowadzamy w naszej Polityce prywatności, wchodzą w życie z datą ostatniej aktualizacji i zastępują wszelkie wcześniejsze Polityki prywatności.

Pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności lub niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności lub niniejszej Polityki, prosimy Skontaktuj się z nami.