Korporacyjna społeczność Odpowiedzialność

Autonomiczne Odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to poczucie odpowiedzialności firmy wobec społeczności i środowiska, w którym działa, i polega na osiągnięciu doskonałości organizacyjnej w sposób zgodny z wartościami etycznymi. Osiągając satysfakcjonujące zwroty z zatrudnionych zasobów, firmy tworzą wartość poprzez udział w programach edukacyjnych i świadomości społecznej.

W trosce o AR Creative Sp.Wytnij obraz (COI) uważa, że ​​ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu społeczeństwa w osiągnięciu niezbędnego zrównoważonego porządku przyrody i rozwoju społecznego. Dlatego nasze działania CSR są zaprojektowane i zainicjowane tak, aby jak najmniej pomagać naszej społeczności w programie edukacyjnym.

Jak oddajemy: Część każdego zamówienia przeznaczamy na cele charytatywne. Na przykład: jeśli złożysz zamówienie o wartości 20.95 USD, zatrzymamy $0.95 jako wkład w ten program, który współpracuje z organizacjami non-profit. Aktywnie pomagamy tworzyć lepszą przyszłość dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Darowizna może pokryć podstawowe koszty edukacji dziecka, takie jak książki, mundurki, artykuły papiernicze, tornistry, buty itp.